Javno naročilo: Ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti r1-219/1239 Mestinje – Golobinjek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 26. 07. 2017, pod številko JN007069/2017-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Predmet javnega naročila: ureditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R1-219/1239 Mestinje – Golobinjek (Sv. Ema).
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD).

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, tajnik občinske uprave, E-pošta: magda.jurjec@podcetrtek.si.