Javno naročilo: Sanacija usada na cesti LC 317081 v naselju Olimje

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil pod številko JN003739/2020-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: SANACIJA USADA NA CESTI LC 317081 V NASELJU OLIMJE

 

Priloge: