Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v letu 2017

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 24. 03. 2017, pod številko JN002243/2017-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)
Predmet javnega naročila: rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2017
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.