Javno naročilo: Preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 07. 11. 2018, pod številko JN007690/2018-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: preureditev prostorov v Zdravstveni postaji Podčetrtek.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za oddajo ponudb je 23. 11. 2018 do 12.00 ure.

Priloge: