Arhiv

Javno naročilo za opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek s sklenitvijo okvirnega sporazuma za leto 2012 in leto 2013 Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za […]

Podrobneje »

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 in 57/08), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07 in 122/07), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 […]

Podrobneje »

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Podčetrtek

OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja na podlagi 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011) v povezavi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2011 (Ur. l. […]

Podrobneje »

3. javni poziv »LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO« za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije 2007-2013

1.      Okvirna višina sredstev in višina sofinanciranja upravičenih stroškov Okvirna višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov projektov iz 3. javnega poziva za sofinanciranje projektov z nepovratnimi sredstvi 4. osi PRP RS 2007-2013 po pristopu LEADER znaša 200.000 EUR. 2.      Upravičeni prijavitelji in partnerji Upravičeni prijavitelj na javni poziv so zainteresirane fizične in pravne osebe, […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 23/2011), Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2011. Javni razpis Razpisna dokumentacija

Podrobneje »
Stran 20 od 24« Prva...10...1819202122...Zadnja »