Arhiv

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2013

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2013. Javni razpis Razpisna dokumentacija

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v 2013

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2013 Javni razpis Razpisna dokumentacija

Podrobneje »

Javno naročilo za dobavo kurilnega olja za OŠ Podčetrtek

Na Portalu javnih naročil z dne 06.11.2012, pod št. objave JN11910/2012, je bilo s strani pooblaščenca  Občine Podčetrtek v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Zakona o javnem naročanju objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis), predmet razpisa: »DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK«, v skladu   z a) točko prvega odstavka […]

Podrobneje »

Javni natečaj za Inšpektorja III v Medobčinskem inšpektoratu in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB 3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina objavlja  JAVNI NATEČAJ za Inšpektorja III v Medobčinskem inšpektoratu […]

Podrobneje »
Stran 10 od 16« Prva...89101112...Zadnja »