Javni razpisi – investicije

Izgradnja kolesarske poti na območju Pristave pri Mestinju

Na podlagi 30.a člen ZJN-2 je bilo na Portalu javnih naročil dne 04. 09. 2015 pod št. NMV5576/2015 objavljeno javno naročilo male vrednosti. Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za […]

Podrobneje »
Stran 4 od 41234