Arhiv

Izgradnja cevovodnega vodovoda v naselju Podčetrtek, Škofja Gora

Na Portalu javnih naročil z dne 05.06.2009, pod št. JN4466/2009, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je […]

Podrobneje »

Prestavitev in izgradnja ceste LC 317090

Na portalu javnih naročil RS, dne 02. 02.2009, pod št. JN644/2009, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvegaodstavka 30.člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda […]

Podrobneje »

Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas

1. Razpisna dokumentacija odprti postopek LC Podčetrtek-Sodna vas (.pdf) 2. Popis del (.pdf) 2.1. Popis del in predizmere (.pdf) 3. Tehnično poročilo (.pdf) 4. Skica karakteristična (.pdf) 5. Skica pregledna (.pdf) 6. Podčetrtek (.jpg) 7. Marjan VANČEK (.tif) 8. NP_LC 317050 Sodna Vas Karakteristični (.dwg) 9. PS_LC 317050 Sodna Vas Pregledna (.dwg) 10. I240102 (.tif) 11. […]

Podrobneje »
Stran 6 od 6« Prva...23456