Arhiv

Obnova LC 406231 in ureditev hodnika za pešce

Na portalu javnih naročil RS, dne 26. 02.2010, pod št. JN1494/2010, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »

Obnova lokalne ceste LC 356131 Jerčin

Na Portalu javnih naročil z dne 26.02.2010, pod št. JN1493/2010, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je […]

Podrobneje »

Izgradnja otroškega vrtca pri OŠ Podčetrtek

Na Portalu javnih naročil z dne 24. 02. 2010, pod št. JN1430/2010, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, […]

Podrobneje »

Izgradnja novega nivojskega prehoda lokalne ceste LC 317 091

Izgradnja novega nivojskega prehoda lokalne ceste LC 317 091 preko regionalne železniške proge št. 33 Stranje – Imeno v km 43 + 450 in rekonstrukcija obstoječega nivojskega prehoda v km 43 + 737 za peš promet OBVESTILO: Dodano 24.2.2010 Zaradi naknadno dopolnjene razpisne dokumentacije se rok za oddajo ponudbe na razpis podaljša in sicer je […]

Podrobneje »

Izgradnja atletskega stadiona Podčetrtek, III. faza

Na portalu javnih naročil RS, dne 08. 06. 2009, pod št. JN4518/2009, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani […]

Podrobneje »
Stran 5 od 6« Prva...23456