Arhiv

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 181 082 Brezovec – Lastnič

Na portalu javnih naročil RS, dne 27. 05.2011, pod št. JN5616/2011, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 396 083 Sodna vas – Roginska Gorca

Na portalu javnih naročil RS, dne 27. 05.2011, pod št. JN5617/2011, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »

Prenova kuhinje in sanitarij v OŠ Podčetrtek z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter opremo

Predmet javnega naročila: PRENOVA KUHINJE IN SANITARIJ V OSNOVNI ŠOLI PODČETRTEK z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter opremo Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2011/2 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: ODPRTI POSTOPEK Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil : Datum objave : 18. 03. 2011 Številka objave: JN2670/2011   razpisna dokumentacija NOVI […]

Podrobneje »

Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Pristava – Vonarje

Na Portalu javnih naročil z dne 03.01.2011, pod št. JN 6/2011, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki […]

Podrobneje »

Izgradnja čistilne naprave Olimje

Na portalu javnih naročil RS, dne 21. 05. 2010, pod št. JN4095/2010, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14. 06. 2010, do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 06. 2010 ob […]

Podrobneje »
Stran 4 od 6« Prva...23456