Arhiv

Izgradnja kolesarske steze v občini Podčetrtek, etapa Pristava – Vonarje

Na Portalu javnih naročil z dne 03.01.2011, pod št. JN 6/2011, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki […]

Podrobneje »

Izgradnja čistilne naprave Olimje

Na portalu javnih naročil RS, dne 21. 05. 2010, pod št. JN4095/2010, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14. 06. 2010, do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 06. 2010 ob […]

Podrobneje »

Obnova LC 406231 in ureditev hodnika za pešce

Na portalu javnih naročil RS, dne 26. 02.2010, pod št. JN1494/2010, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »

Obnova lokalne ceste LC 356131 Jerčin

Na Portalu javnih naročil z dne 26.02.2010, pod št. JN1493/2010, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je […]

Podrobneje »

Izgradnja otroškega vrtca pri OŠ Podčetrtek

Na Portalu javnih naročil z dne 24. 02. 2010, pod št. JN1430/2010, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, […]

Podrobneje »
Stran 4 od 6« Prva...23456