Arhiv

Obnova stare šole v Podčetrtku

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija TEHNIČNA POROČILA Tekstualni del načrta A-7969-10-PZR (novelacija) GRAFIČNE PRILOGE 00 Grafika situacija 01 Grafika fasade1 02 Grafika fasade2 POPIS DEL […]

Podrobneje »

Revitalizacija trškega jedra Podčetrtek

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija TEHNIČNA POROČILA Tehnično poročilo POPISI Popis del trg in park Podčetrtek SKICE SI Podčetrtek KP Podčetrtek OBRAZCI dodano 14.2.2012 NOV OBRAZEC ŠT. 12 obrazec

Podrobneje »

Izgradnja kanalizacije in ČN Imeno

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: razpisna dokumentacija 12.12.2011: POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE nov obrazec 7 in obrazec 7/1   TEHNIČNA POROČILA TEH_Poročilo_ČN_IMENO_2011 TEH_Poročilo_KANALIZACIJA_IMENO_11 14.12.2011 ZAKOLIČBA IMENO Zakoličba Imeno   SKICE 1.1 S_PREGLEDNA_11_5000 1.2 S_KANALIZACIJE_11_1000 1.3 S_KANALIZACIJE_11_1000 1.4 S_KANALIZACIJE_11_1000 2.1 S_ZUN_UREDITVE_11_CN_200 2.2 O_ČRPALIŠCE_11_C1 27.12.2011 DODANO NOVO Tehnološka skica črpališča DODATNO DODANO 3.1.2012 5.4.2 DET_POL_PE_REB_OPAZ_2 5.4.3 DET_KRIZ_KAN_PLIN_2 5.4.4 DET_KRIZ_KANAL_VODA_2 5.4.5 DET_KASKADNEGA_JASKA_2 […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 181 082 Brezovec – Lastnič

Na portalu javnih naročil RS, dne 27. 05.2011, pod št. JN5616/2011, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 396 083 Sodna vas – Roginska Gorca

Na portalu javnih naročil RS, dne 27. 05.2011, pod št. JN5617/2011, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Kontaktna oseba s strani naročnika […]

Podrobneje »
Stran 3 od 612345...Zadnja »