Arhiv

Energetska sanacija OŠ Podčetrtek

SPREMENJENI POPISI S SKICAMI IN TEHNIČNIM POROČILOM, oddano 18. 11. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je bila spremenjena 08. 11. 2013 (umaknjen obrazec št. 22: Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) razpisna dokumentacija dodano 22.11.2013 nov – popravljen obrazec št. 12 POPIS DEL popisi del TEHNIČNA POROČILA in SKICE […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija POPIS DEL NOV POPIS DEL (popravljena formula v skupni rekapitulaciji) dodano 11.11.2013 popisi del TEHNIČNA POROČILA Tehnično poročilo Rudnica – Banovina Tehnično poročilo za cesto Osleščica – Žlender Geološko geotehnično poročilo in predlog sanacije plazu Banovina – Loka SKICE – odsek Podčetrtek NP Rudnica Banovina PZI Karakteristični SI Rudnica Banovina PZI […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek

Na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013, pod št. JN4547/2013, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN-2. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna […]

Podrobneje »

Gradnja čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija dodano 6.3.2013 NOV popravljen obr-12 dodano 8.3.2013 Na podlagi objavljenega popravka obvestila o naročilu št. JN 2685/2013 se spremenijo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 11. člen, poglavje D.3. REFERENCE točka 14, ki se glasi: – da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvedel dva primerljiva objekta s tem razpisom, vsak […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalnih cest Sela – Verače

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija POPISI popisi del TEHNIČNO POROČILO tehnično poročilo geološko geotehnično poročilo GRAFIČNE PRILOGE SI Podčetrtek Sela-Verače OS PREGLEDNA Sela – Virštanj dodano 5.3.2013 NP Podčetrtek Sela-Verače (.dwg) dodano 7.3.2013 NP Podčetrtek Sela-Verače (.pdf)

Podrobneje »
Stran 2 od 612345...Zadnja »