Arhiv

Izgradnja TIC Podčetrtek, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik […]

Podrobneje »

Izgradnja kanalskega kolektorja s ČN v Sedlarjevem

Na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, […]

Podrobneje »

Energetska sanacija OŠ Podčetrtek

SPREMENJENI POPISI S SKICAMI IN TEHNIČNIM POROČILOM, oddano 18. 11. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna dokumentacija je bila spremenjena 08. 11. 2013 (umaknjen obrazec št. 22: Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) razpisna dokumentacija dodano 22.11.2013 nov – popravljen obrazec št. 12 POPIS DEL popisi del TEHNIČNA POROČILA in SKICE […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna dokumentacija POPIS DEL NOV POPIS DEL (popravljena formula v skupni rekapitulaciji) dodano 11.11.2013 popisi del TEHNIČNA POROČILA Tehnično poročilo Rudnica – Banovina Tehnično poročilo za cesto Osleščica – Žlender Geološko geotehnično poročilo in predlog sanacije plazu Banovina – Loka SKICE – odsek Podčetrtek NP Rudnica Banovina PZI Karakteristični SI Rudnica Banovina PZI […]

Podrobneje »

Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek

Na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013, pod št. JN4547/2013, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN-2. Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Razpisna […]

Podrobneje »
Stran 1 od 612345...Zadnja »