Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2018

Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2017) in Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.81/2016), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek v letu 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz drugih javnih razpisov.

Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev.  Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Vloge, prispele na javni razpis, se obravnavajo enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se lahko ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.