Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2018

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 64/2015)  in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2018, sprejetim  07. 06. 2018, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2018

Občina Podčetrtek za leto 2018 razpisuje naslednja priznanja:

  • NAZIV ČASTNI OBČAN
  • PLAKETO OBČINE
  • PRIZNANJE  OBČINE
  • DENARNO NAGRADO

Priznanja Občine se lahko podelijo: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugim pravnim osebam.
Predlog za podelitev priznanj občine lahko v skladu z javnim razpisom podajo fizične in pravne osebe.

Rok za predložitev predlogov je 31. julij 2018.

Priloge: