Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2017

Na podlagi 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 64/2015)  in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2017, sprejetim  09. 06. 2017, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2017

Občina Podčetrtek za leto 2017 razpisuje naslednja priznanja:

  • PLAKETO OBČINE
  • DO 2  PRIZNANJI  OBČINE
  • DENARNO NAGRADO

Priznanja Občine se lahko podelijo: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugim pravnim osebam.
Predlog za podelitev priznanj občine lahko v skladu z javnim razpisom podajo fizične in pravne osebe.

Rok za predložitev predlogov je 28. julij 2017.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Priloge: