Javni razpis za podelitev priznanj Občine Podčetrtek za leto 2016

Na podlagi 18. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek (Uradni list RS,št. 64/2015) in v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Podčetrtek o določitvi občinskih priznanj, ki se bodo razpisala v letu 2016, sprejetim 09. 06. 2016, objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PODČETRTEK ZA LETO 2016

Priznanja Občine se lahko podelijo: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugim pravnim osebam.
Predlog za podelitev priznanj občine lahko v skladu z javnim razpisom podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.

Rok za predložitev predlogov je do vključno 01. 08. 2016.
Predloge pošljite na naslov: Občina Podčetrtek, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek