Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Podčetrtek razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena.

Glede na določila 9. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem bosta oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
–    lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki  niso zavezanci za plačilo varščine;
–    lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo varščine.

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Podčetrtek, ki jo v času razpisa, od dne 21. 09. 2018 do dne 20. 10. 2018, prejmejo na sedežu Občine Podčetrtek ali pridobijo na spletni strani občine.

Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo osebno na sedežu Občine Podčetrtek do vključno 20. 10. 2018, vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek – s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja«.

Prilogi: