Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2023

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za objekte v velikosti do 50 PE v Občini Podčetrtek.
Rok za oddajo vloge je do vključno 30.09.2023

Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, kontaktna oseba Nives Šelekar 03 818 27 84 ali na tajnistvo.obcina@podcetrtek.si oz. nives.selekar@podcetrtek.si

Prilogi: