Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: občinski redar

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja prosto delovno mesto Redarja III.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•    najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri;
•    6 mesecev delovnih izkušenj,
•    preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
•    preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva,
•    preizkus znanja za uporabo pooblastil občinskega redarja,
•    opravljen vozniški izpit B kategorije,
•    znanje uradnega jezika,
•    državljanstvo Republike Slovenije,
•    ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
•    zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Priloga: