Javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh v občini Podčetrtek (ver 2.0)

Občina Podčetrtek v skladu s petim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/1278/16 in 26/19), objavlja:

Javno naznanilo za javno predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Podčetrtek (ver 2.0)

Javna objava se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Podčetrtek ver. 2.0,  na spletni strani občine Podčetrtek, od 5. 10. 2020 do 5. 11. 2020. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled  v stavbi Občinske uprave Šmarje pri Jelšah (Pisarna skupnega organa za CZ in PV), Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja  na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled  na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket).

 

Priloga: