Javna obravnava predloga Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2016

Na 8. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 22. oktobra 2015, je bil pod 4. točko dnevnega reda sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 16. novembra 2015.

Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, županu.

Gradivo predloga proračuna, ki je dano v obravnavo, je na razpolago na sedežu občine ter na spletni strani.