Javno naročilo: Izgradnja kolesarske poti Sodna vas – Cmereška Gorca

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 10. 10. 2017, pod številko JN008744/2017-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Izgradnja kolesarske poti Sodna vas – Cmereška Gorca.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD).