Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Imeno

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

EU Regionalni razvojVsebina javnega rapisa >>>