Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Vonarsko jezero

Gradivo bo javno razgrnjeno za obdobje od ponedeljka 22. avgusta 2016, do petka, 23. septembra 2016 in sicer v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.
Javna obravnava bo potekala 31.08.2016 ob 17.00 uri v veliki sejni  sobi  Občine  Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.

Posamični dokumenti: