V Podčetrtku tekmovala gasilska mladina s kozjansko-obsoteljskega

Prvo nedeljo v oktobru je pod okriljem Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, v sodelovanju s PGD Podčetrtek, na športnem igrišču OŠ Podčetrtek potekalo gasilsko tekmovanje mladine.

Vaje pomembne za razvoj mladih gasilcev
Osnovni namen gasilskih tekmovanj je seveda preverjanje in pridobitev strokovne ter fizične sposobnosti gasilcev, preverja pa se tudi psihofizična in strokovna usposobljenost gasilcev, ob čemer pa gre tudi za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Mladinci in pionirji tekmovali v treh vajah
Na nedeljskem tekmovanju so se pomerili mladinci in pionirji, vaje so bile sestavljene iz treh delov – mladinke in mladinci so tekmovali v t.i. vaji z ovirami, štafeti na 400 metrov z ovirami in v vaji razvrščanja. Prav tako pa pionirke in pionirji, ki so se pomerili v vaji z vedrovko, štafeto na 400 metrov z ovirami in  v vaji razvrščanja.
Višjega nivoja tekmovanj, regijskih gasilskih tekmovanj, se bodo udeležile tekmovalne enote, ki so na tekmovanju dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo.

Rezultati gasilskega tekmovanja mladine – prva tri mesta:

PIONIRKE:

 1. STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
 2. LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE
 3. ŠENTVID PRI GROBELNEM

PIONIRJI:

 1. STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA
 2. PODČETRTEK
 3. ROGAŠKA SLATINA

MLADINKE:

 1. PRISTAVA PRI MESTINJU
 2. LESIČNO – PILŠTANJ – ZAGORJE
 3. ZIBIKA

MLADINCI:

 1. PRISTAVA PRI MESTINJU
 2. MESTINJE
 3. KRISTAN VRH

Vir: kozjansko.info