Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OS460

Za potrebe izvedbe postopka lokacijske preveritve se objavlja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Občini Podčetrtek na območju EUP OS460.

Priloga: