Gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Občine Podčetrtek

Gradivo bo javno razgrnjeno za obdobje od torka, 16.8.2016, do ponedeljka, 19.9.2016 v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.
Javna obravnava bo potekala 6.9.2016, s pričetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

Posamični dokumenti: