Dopolnilna odločba Aviarna influenca

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po uradni dolžnosti v upravni zadevi Ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence, izdaja imetnikom dovzetnih živali naslednjo DOPOLNILNO ODLOČBO: