Dobitniki občinskih priznanj v letu 2011

PLAKETA OBČINE: G. Andreja Kelemina

PRIZNANJE OBČINE: Ga. Olga Amon

PRIZNANJE OBČINE: G. dobrivoj Subic

DENARNA NAGRADA: Turistično društvo Pristava pri Mestinju