Dela na gradu Podčetrtek že to poletje

Občina Podčetrtek je konec minulega leta v svojo last z nakupom pridobila grad Podčetrtek in grajsko kaščo v neposredni bližini. Kaščo so med tem že podrli, kot je narekoval sklep pristojnega inšpektorata, ohranili pa so njen spodnji del z velbi. Prav tako so na gradu že očistili podrast in drevje, ki je grajsko poslopje že dodobra preraščalo, grad pa so tudi ustrezno zavarovali in zaprli, da vanj ne bi posegale nepooblaščene osebe. Prvi del letošnjega leta pa je občina namenila pridobitvi sredstev za začetno sanacijo gradu.

Občina Podčetrtek je tako na razpisu Ministerstva za kulturo bila uspešna in pridobila sredstva za sanacijo gradu Podčetrtek. S strani ministerstva so tako pridobili sredstva v višini 200 tisoč evrov, razliko sredstev pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna v letošnjem in prihodnjem proračunskem letu. Kot je povedal župan Peter Misja je vrednost gradbenih del nekaj več kot 535 tisoč evrov, dela pa bodo končana do konec marca prihodnje leto. Dela, ki jih bo izvajalo podjetje HPG, hortikultura, plantaža in gradnje Brežice pa bodo usmerjena v nujna sanacijska dela, ki bodo preprečila nadaljnje propadanje gradu. Med drugim bodo tako poskrbeli za odvodnjavanje, ureditev strehe in delno sanacijo grajskega dvorišča. Poleg omenjenega pa bodo sanirali tudi grajsko teraso, ki je bila sicer v devetdesetih že zasilno pokrita, a je omenjena rešitev sedaj že dotrajana. Tako bodo na terasi začasno prekritje odstranili in z novimi betonskimi tlaki preplastili pohodno površin. Z ureditvijo grajske terase pa ne bodo rešili le njeno propadanje, temveč tudi propadanje spodnjih dveh etaž.

DELA BODO STEKLA V NASLEDNJIH TEDNIH

Dela na gradu Podčetrtek bodo tako stekla že v kratkem, pretekli četrtek je namreč župan Peter Misja s predstavnico podjetja HPG Brežice, Lidijo Rus podpisal pogodbo o začetku gradbenih del. Kot je povedal ob podpisu pogodbe Misja je sicer rok končanja del v pogodbi marec 2022, a verjame, da bodo dela končana že v letošnjem letu. Ob podpisu pogodbe pa je beseda tekla tudi o nadaljnjih korakih, kjer občina že aktivno išče morebitne rešitve za celostno sanacijo gradu, ki mu želijo vdahniti novo življenje in namen. Pri celotnem procesu pa so se v obnovo gradu vključili tudi predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, grad je namreč kulturni spomenik. (J. Š.)

Župan Peter Misja je podpisal pogodbo o gradbenih delih na gradu Podčetrtek s predstavnico podjetja HPG Brežice, Lidijo Rus.

Župan Peter Misja je podpisal pogodbo o gradbenih delih na gradu Podčetrtek s predstavnico podjetja HPG Brežice, Lidijo Rus.

 

Na gradu so v vmesnem času že očistili drevje in ga zavarovali.

Na gradu so v vmesnem času že očistili drevje in ga zavarovali.

SANACIJA GRADU PODČETRTEK
Vrednost del: 535.904,98 EUR
Sofinanciranje: Ministerstvo za kulturo – 200.000 EUR
Izvajalec del: HPG Brežice d.o.o.
Načrtovana dela: ureditev odvodnjavanja, zamenjava strehe, ureditev terase…
Rok končanja del: 31. marec 2022