Gradnja čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju

5. Javni razpis MGRT, prednostne usmeritve ››Razvoj obmejnih območij s Hrvaško‹‹

EU Regionalni razvoj

Vsebina javnega razpisa >>>