Čistilna akcija 2018 – vabilo

V Občini Podčetrtek že vrsto let organiziramo čistilno akcijo. Dejstvo je, da neodgovorneži še vedno smetijo našo naravo in ni druge rešitve kot, da jo vsako leto ponovno očistimo. Z vsakoletnimi čistilnimi akcijami želimo opozoriti, da  smeti ne sodijo v naravo.

Prosimo vas, da se nam v soboto, 7. 4. 2018 ob 9. uri, pridružite na vašem najbližjem zbirnem mestu za prostovoljce.

Zbirna mesta za prostovoljce in vodje zbirnih mest:

  • Gasilski dom Pristava pri Mestinju (Srečko Gobec – 041-793-860)
  • Gasilski dom Podčetrtek (Urban Videtič 041- 670-547  )
  • Gasilski dom Imeno (Blaž Šelekar  031-776-741 )
  • Parkirni prostor pred pokopališčem Olimje (Marko Žolger 031-297-648)
  • Gasilki dom Sela (Nada Kodrin  – 031-547-973 )
  • Gasilski dom Polje ob Sotli (Boštjan Hostnik  040-503-437)

Na letošnji akciji bo poudarek na čiščenju odpadkov ob cestah, sprehajalnih in kolesarskih poteh, potokih in železnici. Za osebno varnost prostovoljcev organizator ne odgovarja, zato prosim, da vsak posameznik skrbi za svojo varnost.

Za akcijo se primerno oblecite in obujte. Dobrodošlo je,  da od doma prinesete rokavice. Vreče za smeti pa boste prejeli na zbirnem mestu. Po akciji, ki se predvidoma zaključi ob 12. uri, bo na zbirnih točkah organizirana malica za prostovoljce.  Z množično udeležbo pokažimo, da nam ni vseeno za naše okolje.

Kako bomo pobirali odpadke in jih ločevali:

Rumena  vrečka - embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke …). Rumena vrečka je samo za prazno embalažo, polno embalažo odlagamo v črne vrečke.

Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, …

Zelena vrečka – samo za embalažno steklo. Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil.

Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke.

Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte!

AKCIJA: Zbiranje starega železa za novo gasilsko vozilo
Letošnji akciji se pridružuje PGD Imeno z zbiranjem odpadnega železa in starih akumulatorjev, kot del aktivnosti za zbiranje sredstev za nakup gasilske opreme.  V ta namen prosimo, da pripeljete odpadno železo  in stare akumulatorje za gasilski dom Imeno ali pokličete na 031 776 741 (Blaž), in člani PGD Imeno bodo sami prišli iskat odpadno železo. Odpadne surovine bodo zbirali vse do 20.4.2018

Vljudno vabljeni, skupaj nam bo uspelo!

Župan:
Peter MISJA