Čistilna akcija 2017 – vabilo

Spoštovani!

V Občini Podčetrtek smo se odločili, da tudi letos organiziramo čistilno akcijo. Dejstvo je, da neodgovorneži še vedno smetijo našo naravo in ni druge rešitve kot, da jo vsako leto ponovno očistimo. Z vsakoletnimi čistilnimi akcijami želimo opozoriti, da  smeti ne sodijo v naravo.

Prosimo vas, da se nam v soboto, 1. 4. 2017 ob 9. uri, pridružite na vam najbližjem zbirnem mestu za prostovoljce.

Zbirna mesta za prostovoljce in vodje zbirnih mest:

 • Gasilski dom Pristava pri Mestinju
  Srečko Gobec, 041-793-860
 • Gasilski dom Podčetrtek
  Urban Videtič, 041- 670-547
 • Gasilski dom Imeno
  Blaž Šelekar, 031-776-741
 • Parkirni prostor pred pokopališčem Olimje
  Marko Žolger, 031-297-648
 • Gasilki dom Sela
  Nada Kodrin, 031-547-973
 • Gasilski dom Polje ob Sotli
  Boštjan Hostnik, 040-503-437

Na letošnji akciji bo poudarek na čiščenju odpadkov ob cestah, sprehajalnih in kolesarskih poteh, potokih in železnici. Za osebno varnost prostovoljcev organizator ne odgovarja, zato prosim, da vsak posameznik skrbi za svojo varnost.

Za akcijo se primerno oblecite in obujte. Dobrodošlo je,  da od doma prinesete rokavice. Vreče za smeti pa boste prejeli na zbirnem mestu. Po akciji, ki se predvidoma zaključi ob 12. uri, bo na zbirnih točkah organizirana malica za prostovoljce.  Z množično udeležbo pokažimo, da nam ni vseeno za naše okolje.

Kako bomo pobirali odpadke in jih ločevali:

Rumena  vrečka - embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke …). Rumena vrečka je samo za prazno embalažo, polno embalažo odlagamo v črne vrečke. V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.

Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, plenice…

Zelena vrečka – samo za samo za embalažno steklo. Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil. Kozarce vloženih živil ter drugo stekleno embalažo. V to vrečo ne sodijo ravno steklo, ogledala, laboratorijska oprema, svetila in steklo iz umetnih mas (pleksi)

Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke.

Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte!! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju!

Vljudno vabljeni, skupaj nam bo uspelo!

Župan:
Peter MISJA