Čistilna akcija 2016

V Občini Podčetrtek smo se odločili, da tudi letos organiziramo čistilno akcijo. Dejstvo je, da neodgovorneži še vedno smetijo našo naravo in ni druge rešitve kot, da jo vsako leto ponovno očistimo. Z vsakoletnimi čistilnimi akcijami želimo opozoriti, da smeti ne sodijo v naravo.

Prosimo vas, da se nam v soboto, 2. 4. 2016 ob 9. uri, pridružite na vašem najbližjem zbirnem mestu za prostovoljce.

Zbirna mesta za prostovoljce in vodje zbirnih mest:

 • Gasilski dom Pristava pri Mestinju (Srečko Gobec – 041-793-860)
 • Gasilski dom Podčetrtek (Urban Videtič 041- 670-547 )
 • Gasilski dom Imeno (Boštjan Šelekar 031776741 )
 • Parkirni prostor pred pokopališčem Olimje (Marko Žolger 031-297-648)
 • Gasilki dom Sela (Nada Kodrin – 031-547-973 )
 • Gasilski dom Polje ob Sotli (Boštjan Hostnik 040-503-437)

Na letošnji akciji bo poudarek na čiščenju odpadkov ob cestah, sprehajalnih in kolesarskih poteh, potokih in železnici. Za osebno varnost prostovoljcev organizator ne odgovarja, zato prosim, da vsak posameznik skrbi za svojo varnost.

Za akcijo se primerno oblecite in obujte. Dobrodošlo je, da od doma prinesete rokavice. Vreče za smeti pa boste prejeli na zbirnem mestu. Po akciji, ki se zaključi ob 13. uri bo na zbirnih točkah organizirana malica za prostovoljce.

Kako bomo pobirali odpadke in jih ločevali:

 • Rumena vrečka – embalaža (plastenke, plastična embalaža, tetrapak, pločevinke, plastične vrečke …). Rumena vrečka je samo za prazno embalažo, polno embalažo odlagamo v črne vrečke.
  V to vrečo ne spadajo trda plastika, vedra, polomljene igrače, vrtno pohištvo in drugi pokvarjeni izdelki.
 • Črna vrečka – vsi ostali odpadki, ki jih ni možno zbrati ločeno oz. so preveč umazani; tkanine, stiropor, keramika, plenice
 • Zelena vrečka – samo za samo za embalažno steklo. Steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil. Kozarce vloženih živil ter drugo stekleno embalažo. V to vrečo ne sodijo ravno steklo, ogledala, laboratorijska oprema, svetila in steklo iz umetnih mas (pleksi)
 • Rdeča vrečka – samo za baterije, kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalažo barv in lakov, embalažo olj, embalažo škropiv in čistil, zdravila, neonske in halogenske sijalke.
 • Nevarnih odpadkov kot so: azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte!! S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in okolju! Prav tako ne bomo pobirali gradbenega materiala.

Vljudno vabljeni, skupaj nam bo uspelo!

Župan:

Peter MISJA