Aktualne novice

Polletna realizacija proračuna

Polletna realizacija proračuna prikazuje realizacijo občinskega proračuna v prvi polovici leta na prihodkovni in odhodkovni strani, katera se upošteva na osnovi prilivov in odlivov na zakladniški račun proračuna občine. Občina je v prvem polletju poslovala tekoče in brez motenj. Priloge: Obrazložitev polletne realizacije Splošni del realizacije Posebni del realizacije

Podrobneje »

7. dopisna seja

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) sklicujem 7. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo trajala do TORKA, 26. 07. 2022, do 14.00 ure, Predlog dnevnega reda: Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2022 gradivo k točki 1 Predlog Sklepa […]

Podrobneje »

Omejitev pri dobavi pitne vode za šest kozjanskih občin

OKP Rogaška Slatina je izdala obvestilo o omejitvi dobave pitne vode za vse uporabnike na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje v upravljanju Javnega komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina. Zaradi daljšega sušnega obdobja se je namreč količina pitne vode […]

Podrobneje »

Pridobljena sredstva za projekt: DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA – GRAD PODČETRTEK

grad

Občina Podčetrtek je prejela POZITIVNO ODLOČBO za projekt z naslovom Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek. Občina je v marcu pripravila obsežno dokumentacijo za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje […]

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju […]

Podrobneje »
Stran 2 od 17912345...102030...Zadnja »