Aktualne novice

3. redna seja (13.4.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem 3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v četrtek, 13. aprila 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: Predlog zapisnikov 2. redne […]

Podrobneje »

Center za promocijo podjetništva Podčetrtek

Občina Podčetrtek predvideva investicijo v Center za promocijo podjetništva – inkubator Podčetrtek. Ker želimo že v fazi zasnove sodelovati s potencialnimi podjetniki, ki bi želeli uporabljati prostore v potencialnem inkubatorju, vas vabimo k najavi vašega interesa. Namero nam sporočite na tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali po telefonu 03/ 818 27 80 najkasneje do 14.4.2023.

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 478-0036/2023-1

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o […]

Podrobneje »

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju. Predmet prodaje je les na zemljišču parc. št. 887,k.o. Sopote, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota Rogaška Slatina, št. 3408-09-2404-A095/23-1, z dne 13. 03. […]

Podrobneje »
Stran 3 od 19312345...102030...Zadnja »