Aktualne novice

Kontrola hitrosti z radarjem 13. – 19.3.2023

Kontrola hitrosti

Sporočamo vam, da bo tukajšnje redarstvo, v dneh od 13. do 19. marca 2023, v skladu s Skupnim občinskim programom varnosti in nacionalne preventivne akcije »hitrost« izvajalo kontrole hitrosti z radarjem. Kontrola hitrost je eden od prometno-varnostnih ukrepov, ki bi naj skupaj z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi in vsemi ostalimi aktivnostmi, prispeval k večji prometni varnosti. […]

Podrobneje »

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v letu 2023

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023 (Uradni list RS, št. 142/2022), in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015), […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje […]

Podrobneje »

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju. Predmet prodaje je les na zemljišču parc. št. 956, 957/1, 958, 965, 964, 963, 962, vse k.o. Sopote, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota […]

Podrobneje »

1. izredna seja (6.3.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem 1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo v ponedeljek, 06. marca 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek Predlog dnevnega reda: Predlog Odloka o rebalansu […]

Podrobneje »
Stran 4 od 193« Prva...23456...102030...Zadnja »