Z oktobrom brezplačni taksi prevozi za starostnike v občini Podčetrtek

Občinski svetniki Občine Podčetrtek so na zadnji redni seji sprejeli sklep o zagotavljanju brezplačnih taksi prevozov za starejše občane.

Takšen način zagotavljanja brezplačnih prevozov za starostnike bodo v Podčetrtku preizkušali šest mesecev, od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, kasneje pa na podlagi izkušenj pripravili pravilnik za izvajanje te storitve.

V Občini Podčetrtek bodo tako z mesecem oktobrom pričeli s poskusnim šest mesečnim opravljanjem brezplačnih prevozov za občane starejše od 65 let, ki nimajo zagotovljene druge možnosti brezplačnega prevoza. Storitev se bo imenovala »Moj taxi«.

Starejši, ki nimajo lastnega prevoza, bodo storitev lahko uporabili za bodisi za obisk zdravnika, opravke pri uradnih organih znotraj UE Šmarje pri Jelšah, izjemoma tudi za obisk trgovine, pokopališča, javnih ustanov, itd.. S projektom želi občina spodbuditi aktivno življenje ter vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje in solidamost.

Prevozi se bodo izvajali zgolj znotraj UE Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. uro, ob vikendih in praznikih pa se storitev »Moj taxi« ne bo izvajala. Vse prevoze bo treba rezervirati najmanj 3 dni vnaprej zaradi usklajevanja potreb in želja čim večjega števila koristnikov prevoza. »Moj taxi« bo mogoče uporabiti tudi za prevoze do bolnišnic izven UE Šmarje, vendar bo koristnikom občina v tem primeru krila le 50 % stroškov prevoza. Občina prav tako ne bo financirala čakalne ure taksista. Vsak posamemik bo lahko brezplačni prevoz koristil največ trikrat na mesec. Uporabniki se bodo morali predhodno evidentirati na sedežu Občine Podčetrtek in izkazati upravičenost do brezplačnega prevoza v skladu s sprejetim sklepom. V primeru zlorabe brezplačnih prevozov bo občina zahtevala povrnitev stroškov.

Za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše občane bo občina pooblastila taksi službo, ki ima svojo dejavnost registrirano na območju občine Podčetrtek.

 

Vir: kozjansko.info