Aviarna influenca – ODLOČBA

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti v upravni zadevi Ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence imetnikom perutnine in ptic v ujetništvu inobčanom na območju občine naslednjo odločbo: