6. dopisna seja

V A B I L O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem

6. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do SREDE, 09. 03. 2022, do 14.00 ure,

Predlog dnevnega reda :

  1. Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
    gradivo k točki 1
  2. Predlog za imenovanje člana v Svet JZ Kozjanski park
    gradivo k točki 2

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: tajnistvo-obcina@podcetrtek.si) najkasneje do srede, 09. marca 2022, do 14.00 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganih sklepov.

ŽUPAN
Peter Misja