5. redna seja (10.5.2019)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK
V PETEK, dne 10. maja 2019 ob 17.00 uri v Hotelu Sotelia, dvorana Primula (Terme Olimia).

Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog  d n e v n e g a   r e d a:

  1. Strategija razvoja turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje

Strategija razvoja turizma se bo obravnavala na skupni seji občinskih svetov Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, zato tudi lokacija seje v Podčetrtku v Hotelu Sotelia.

ŽUPAN
Peter Misja