4. dopisna seja

V A B I L O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem

4. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do SREDE, 27. 10. 2021, do 13.00 ure.

Predlog dnevnega reda:

  1. Uvrstitev novega projekta “Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi” v Načrt razvojnih programov Občine Podčetrtek za obdobje 2021-2021
    gradivo k točki 1

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si) najkasneje do srede, 27. oktobra 2021, do 13.00 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Podčetrtek uvrsti projekt “Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega – OK okusi” v Načrt razvojnih programov Občine Podčetrtek za obdobje 2021-2021.

 

ŽUPAN
Peter Misja