25. redna seja (26.10.2018)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 32/2018), s k l i c u j e m 25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V PETEK, dne 26.oktobra 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 25. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika  24. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – redna seja
  gradivo k točki 1 – izredna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 24. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2 – redna seja
  gradivo k točki 2 – izredna seja
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1218 – Ema
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1233 – Verače
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 5
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 25. sejo za hkraten prenos