21. redna seja (12.1.2022)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 12. januarja 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 21. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Predlog zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini
  gradivo k točki 3
 4. Predlog sklepa o izdaji soglasja k najemu kreditov OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
  gradivo k točki 4
 5. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
  gradivo k točki 5
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

ŽUPAN
Peter Misja


Gradivo za 21. sejo za hkraten prenos