2. dopisna seja

Na podlagi 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Seja bo trajala do četrtka, 17. oktobra 2019, do 08.00 ure.

Predlog DNEVNEGA REDA:

  1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ RA Sotla za naslednje mandatno obdobje

 

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e poštni naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si najkasneje do četrtka, 17. oktobra 2019′ do 08.00 ure, glasujete
ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

ŽUPAN
Peter Misja

Priloga: