18. redna seja (24.8.2017)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK  V ČETRTEK, dne  24. AVGUSTA 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine  Podčetrtek

Vabilo na 18. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 17. redne seje in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje  in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Poročilo  o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za čas 01. 01. do 30. 06. 2017
  Poročevalec: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 4
  Razširjene tabele za 2. Rebalans
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 5
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 18. sejo za hkraten prenos + Razširjene tabele za 2. Rebalans