17. redna seja (9.6.2017)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK  V PETEK, dne  09. JUNIJA 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine  Podčetrtek

Vabilo na 17. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika  16. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka  o občinskih taksah v Občini Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Regijsko študijsko središče Celje
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Ocena varnostne situacije na območju Policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2016
  Poročevalca: g. Iztok Pinter, g. Marko Krč
  gradivo k točki 8
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 17. sejo za hkraten prenos