11. redna seja (12.6.2020)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK.

Seja bo v PETEK, 12. junija 2020, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 11. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2020
  gradivo k točki 5
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno
  • Seznanitev s poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
   gradivo k točki 7a
  • Predstavitev možnosti nudenja brezplačnih prevozov za starejše občane
   gradivo k točki 7b

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 11. sejo za hkraten prenos