1. izredna seja (6.3.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v ponedeljek, 06. marca 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023
    gradivo k točki 1
  2. Predlog sklepa o imenovanju članice skupščine javnega podjetja OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
    gradivo k točki 2
  3. Razno

ŽUPAN
Peter Misja